ROADTRIPS & VILDMARKSREJSER

Car Cemetery in Southern Sweden

29. juli 2017

it

bil-kirkegaard-17Nytåret 2016 – 2007 fejrede vi på vores fortrukne ødegård ved Osby, langt væk fra fyrværkeri, tøjkrise og skuffende forventninger! Stilletterne var skiftet ud med vandrestøvler, kjolen med termoundertøj, den fine middag med bål og fyrværkeri med stjernekastere – ALT var som det skulle være! Og det må meget gerne “være igen”.

Dagen før nytårsaften var vi ude at handle de sidste ting til vores nytårsmiddag. Vi manglede gær til brødet, vinedikke chips (Uundværlige! De billigeste smager bedst) og så manglede vi lidt promille proviant fra Systembolaget. Da alt var handlet, besluttede vi os for at køre en tur. Vi slukkede for GPS’en og lod landskabet guide os mod steder der måske kunne være en vandretur værd.

Lige inden vi nærmede os byen Ryd kom vi forbi et skilt. Jeg så det ikke. Kærestemanden udbrød noget hen af: “der lå vist en bil-kirkegård”. Et sug i maven, en rask u-vending og et par meter nede af vejen parkerede vi bilen, lige foran et håndmalet skilt, der på 3 sprog gjorde os opmærksomme på, at der skulle ligge en “Junk Heap” gemt bag alle træerne.

New Year 2016 – 2007 we celebrated at our favorite Swedish cabin near the city of Osby, just a 2-hour car-ride from Copenhagen. Far away from fireworks, clothes crisis and crushed new years eve expectations. The fireworks were replaced with sparklers, “the dress” with thermal clothes and the fine dining with food on a bonfire – EVERYTHING was as it should be! PERFECT!

The day before New Year’s Eve we went out grocery shopping for the last ingredients for our New Year’s Eve “feast”; we needed yeast for the bread, Vinegar Chips (Very important! The cheapest tastes the best) and we lacked some wine and beers. On the way back to our cabin we decided to go for a ride. We turned off the GPS and let the landscape guide us to places that might be worth a hike.

Just before we approached the town of Ryd, we passed a sign. I did not see it. But Allan luckily did. A sigh in the stomach, a quick u-turn and a few meters down the road we parked the car just in front of a hand-painted sign, which in 3 languages made us aware that there was a “Junk Heap”, hidden behind all the trees.

TIME FOR ADVENTURE 🙂

bil-kirkegaard-30

bil-kirkegaard-3

magical-4Jeg har altid haft en stor fascination for forladte, tilgroede og øde steder. Jeg elsker det melankonske og dystre i sådanne “efterladenskaber” som ofte synes indhyllet i en udefinerbar magi, som vækker al’ barnlig glæde i mig. Det er som en skattejagt, at gå rundt sådanne steder… og i denne skattejagt var skatten bare noget gammelt (pænt) lort 🙂

I ‘ve always had a great fascination for abandoned, overgrown and desolate places. I love the melancholic and gloomy vibe such places leaves me. I think a lot of people can relate to that.

bil-kirkegaard-20I’m blending in 🙂

bil-kirkegaard-18

magical-2Det var en grå, tåget og periodevis regnfuld dag. Men det bidrog dog bare endnu mere til den dystre men umådelig smukke atmosfære. Vi vidste ikke hvor langt vi skulle gå for at nå de 10 eller måske 100 biler. Vi vidste slet ikke hvad vi skulle forvente og det gjorde det hele lidt mere spændende. Det er omkring 150 biler fandt vi senere ud af.

It was a gray, misty and rainy day. But it only contributed even more to the gloomy but immensely beautiful atmosphere. We did not know how far we needed to go to reach the 10 or maybe 100 cars. We did not know what to expect and it made it all the more exciting. We later found out that there is approx 150 cars.

bil-kirkegaard-21

bil-kirkegaard-5

bil-kirkegaard-16The bus of my nightmares.

Snart begyndte bilerne at dukke op langs med stien. Gamle Volvo’er, Saabs, store amerikaner biler, en traktor og selv en bus der mest af alt ligner noget fra en gyserfilm i 1950’erne. Skovens fauna, vinden og det øvrige vejr har gennem årene forvandlet de gamle skrottede biler til små kunstværker. Det er som om at naturen har taget magten og nu demonstrerer sin styrke mod det menneskabte forurenende onde. Det er på en gang både skræmmende, men også fascinerende. Skræmmende fra et miljømæssigt perspektiv, da bilerne i den grad vidner om langsommelige nedbrydningsprocesser (de har jo ligget der fra i hvert fald 1935). Men også skræmmende fordi man lidt føler sig placeret i hjertet af det perfeket scenarium til en motorsavsmassakre og/eller kidnapning af en gal vildmand. Særligt ramte tanken mig, da en gammel nedfalden lade pludselig dukkede op og senere på ruten et gammelt forladt hus. Jeg ser for mange gysere…

Det “fascinerende” ved kirkegården kommer sig af kontrasten mellem natur/urbanisering og det paradoksale er, at det smukke vi betragter er “storskrald”.  Kirkegården blev kun smukkere da vi kom tilbage på Ødegården og da vi med tæerne så tæt på brændeovnen som overhovedet muligt (og vinedikke chips i skødet), begyndte at læse om Bil-Kirkegårdens historie.

Soon the cars began to appear along the trail. Old Volvo’s, Saab’s and big American cars, a tractor and even a bus that looks like something from a horror movie in the 1950s. The forest’s fauna, the wind and the rest of the weather have transformed the old scrapped cars into small works of art over the years. It is as if nature has taken power and now demonstrates its strength against the human-made pollution. It’s both frightening, but also fascinating. Scary from an environmental point of view, as the cars to that extent testify a slow decomposition process (the cars have been there since at least 1935). But also scary because you feel a bit like you’re in the perfect scenario for a chainsaw massacre and/or to be kidnapped by a crazy wild man. In particular, the thought struck me when an old barn suddenly appeared and later on the route an old abandoned house. I ‘ve clearly been watching too many horror movies 🙂

bil-kirkegaard-12

bil-kirkegaard-10

magical-3

the-storyI 1935 købte Åke Danielsson skovbruget, som nu udgør “kirkegården”. Han handlede med tørv til forbrændingsbrug og oppede sin produktion ved at bygge en tørvfjerner ud af gamle bilmotorer, skønt han ingen erfaring med biler havde, eller for den sags skyld ejede et kørekort eller en bil. Efter krigen boomede antallet af nye biler i Sverige og de gamle blev efterladt langs med vejkanten eller i skovene. Åke begyndte at samle dem og lavede sig en forretning ved at sælge reservedele, fra andres hensynsløse “skrot”. Åke sørgede altid for at fjerne de mest forurenende elementer; batterier, olie og benzin. Han fortsatte sit arbejde med at samle reservedele indtil 1974, hvor han købte sin sidste bil. Rådhuset i Ryd var dog ikke begejstrede og besluttede, at Åke inden 1998 skulle få alle de mange mange biler flyttet til en autoriseret skrotplads, ellers ville han stå til en klækkelig bøde. Åke var nu en gammel mand og havde ikke de ressourcer. Men så kom befolkningen ham til undsætning; Journalister, naboer, museumsfolk og politikere lagde pres på rådhuset. Åke fik udstedt et bevis der tillader den lille skæve plets eksistens i 49 år. Åke afgik ved døden kort efter i år 2000. Men hans skrothandel og lille tidslomme vil forblive… i hvert fald lige indtil år 2047.

In 1935 Åke Danielsson bought the forestry, which now forms the “cemetery”. He traded with peat for incineration and raised his production by building a peat shredder out of old car engines, although he had no experience with cars or for that matter owned one. After the war, the number of new cars in Sweden boomed. Many old cars were left along the roadside or in the forests. Åke started collecting them and making a small profit by selling spare parts, from the reckless “scrap” of others. Åke always made sure to remove the most polluting parts of the cars; batteries, oil, and gasoline. He continued his work to assemble spare parts until 1974, where he bought his last car. The town hall in Ryd, however, was not happy about his business and decided that by 1998 Åke had to bring all cars left to an authorized scrap space, otherwise he would be given a huge fine. Åke was now an old man and did not have the resources. But then the people came to his help; Journalists, neighbors, museums, and politicians all gathered and started putting pressure on the town hall. ÅKE was issued a permit for his site, that allows its existence for 49 years. Åke died shortly after in the year of 2000. But his “junk heap” and “time capsule”  will remain… a least until 2047.

bil-kirkegaard-8I can only recommend everyone to visit this magical spot. The Clock is ticking…

bil-kirkegaard-13

bil-kirkegaard-27

skabelon-tekst

 The address: Värendsgatan, 360 10 Ryd, Sweden

eee

 • Bring good shoes.
 • Make a check up on your Tetanus vaccine 😉
 • Bring your Camera
 • Be aware of Ghost Busses & Crazy wildmen!

magical-1-3

bil-kirkegaard-29

bil-kirkegaard-25

bil-kirkegaard-4

bil-kirkegaard-9

 

 

 • Reply
  Anne
  29. juli 2017 at 10:21

  Jeg er allerede vild med din nye kategori! Jeg elsker dit univers og dine billeder! Det er så smukt! Tak for at dele!

  • Reply
   Copenhagen Wilderness
   29. juli 2017 at 10:23

   Tusind mange tak jeg er HELT varm indeni nu! TAK det betyder virkelig meget at få sådan en kommentar. Ha’ den fineste dag <3

 • Reply
  Signe
  29. juli 2017 at 14:25

  Hvor skønt at gense Åkes skrotbilar i sådan et fint æstetisk indlæg! Jeg kom en del på en ødegård udenfor Ryd med mine forældre som barn/teenager og vi tjekkede altid lige op på bilerne hver gang vi var der. Jeg vidste dog ikke, at kommunen havde forsøgt at få dem fjernet og at befolkningen kom ham til “undsætning” – hvor cool! 🙂 Tak for et fint indlæg!

  • Reply
   Copenhagen Wilderness
   29. juli 2017 at 18:52

   Hvor fint at have fulgt med i “udviklingen” i så mange år og have barndomsminder forbundet med det sted <3
   Vi læste historien flere steder og synes bare at det bidrog endnu mere til magien.Fordi det lige pludselig også havde en symbolværdi i form af sammenhold 😀

 • Reply
  Heidi
  29. juli 2017 at 17:49

  Den gamle bilkirkegård er et magisk sted, fyldt med atmosfære og biler lavet dengang der var krom til. Kromen er på mange af bilerne det der er bedst bevaret.

  • Reply
   Copenhagen Wilderness
   29. juli 2017 at 18:46

   Var interessant det vidste slet ikke!! TAK for bidraget til dette lille fine sted 😀

 • Reply
  Ellen
  8. august 2017 at 13:30

  I sandhed magiske og spændende billeder – og flot fotograferet! Jeg har altid været fascineret af gamle kirkegårde, men vidste slet ikke at der også fandtes en sådan bilkirkegård. Kommer jeg i nærheden, skal jeg helt sikkert ud at trave med kamera 🙂

Leave a Reply